Likwidacja sączeń wody, zawilgocenia przegród budowlanych w podpiwniczeniu budynku – elewacja wschodnia

Ogłoszenie -> pobierz

SWZ – odwodnienie -> pobierz

Zał. nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia -> pobierz

Zał. nr 3 Wzor umowy -> pobierz

Zał. nr 12 Dokumentacja projektowa -> pobierz

Zał. nr 13 SSTWIOR izolacje -> pobierz

Zał nr 14 SSTWiOR drenaż -> pobierz

Zał nr 15 SSTWiOR KanDeszcz -> pobierz

Zał nr 16 przedmiar izolacje -> pobierz

Zał nr 17 przedmiar drenaż -> pobierz

Zał nr 18 przedmiar KanDesz. -> pobierz

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia > pobierz

Informacja z otwarcia ofert > pobierz

Protokół z wyboru oferty > pobierz

Opublikował(a): Ewa Pawlak

Ostatnia zmiana: