Likwidacja sączeń wody, zawilgocenia przegród budowlanych w podpiwniczeniu budynku

Ogłoszenie > pobierz

Zał nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia > pobierz

Specyfikacja Warunków zamówienia > pobierz

Zał. nr 3 – Wzór umowy > pobierz

Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa > pobierz

Zał. nr 13 – SSTWIOR – izolacje > pobierz

Zał. nr 14 – SSTWIOR – drenaż > pobierz

Zał. nr 15 – SSTWIOR – kanalizacja deszczowa > pobierz

Zał. nr 16 – Przedmiar – izolacje > pobierz

Zał. nr 17 – Przedmiar – drenaż > pobierz

Zał. nr 18 – Przedmiar – kanalizacja deszczowa > pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 > pobierz

Informacja o kwocie > pobierz

Informacja z otwarcia ofert > pobierz

Unieważnienie przetargu > pobierz

Opublikował(a): Ewa Pawlak

Ostatnia zmiana: